prowadzący: Jędrzej Bączyk / Tomasz Kreft

Ostatnie dwa spotkania "zero" odbędą się w lutym, a później ruszamy
z warsztatami scenariuszowymi.